piątek, 19 czerwca 2009

Rozmowa z Piotrem.

Piotrze.

Tu jest kącik w którym możesz pisać.
Ja chyba już tu nie zamieszczę żadnej notki.
Coś huknęło,przewaliło się po pokoju i zniknęło.Pozdrawiam।

poniedziałek, 15 czerwca 2009

niedziela, 14 czerwca 2009

Gdańsk , sierpień 1980 - kalendarz wydarzeń ( 14 - 16.08.1980 ) cz. I.
Gdańsk,sierpień 1980 - kalendarz wydarzeń.

Cytat:
"31 sierpnia 1980 r. podpisane zostało porozumienie między opozycją demokratyczną a rządem komunistycznym, które stało się zaczątkiem dziesięciomilionowego ruchu mającego przyczynić się do upadku komunizmu w Europie.

Przełom lat 70. i 80. to czas wzmacniania się opozycji demokratycznej w PRL. Od 1978 r. funkcjonowały w Gdańsku Wolne Związki Zawodowe powstałe z inicjatywy Andrzeja Gwiazdy, Antoniego Sokołowskiego i Krzysztofa Wyszkowskiego. Działaczami Związków byli m.in. Bogdan Borusewicz, Lech Kaczyński, Bogdan Lis, Anna Walentynowicz i Lech Wałęsa."

http://histmag.org/?id=2016

A jaki był przebieg strajku chcę pokazać w tym kalendarium.

Chciałbym przedstawić historię tych dni,począwszy od 14 - ego do 31 - ego sierpnia 1980.r.
Dokumenty pochodzą z Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność MKZ Ziemi Łódzkiej - Nr 34 ( 47 ) oraz Nr. 35 ( 48 ).
Dzień po dniu , prawie godzina po godzinie.
Pozwolicie,że nie będę serwował od razu wszystkich stron Biuletynu.
Oto pierwsze trzy dni.

Początek strajku.
Dn. 14 15,16 sierpnia 1980.

Obiecuję,że kiedy dojdziemy do końca kalendarza dam pełne skany całych stron Biuletynu.


Pozdrawiam.sobota, 13 czerwca 2009

Strajk okupacyjny w WOSP w Warszawie - zapowiedź wprowadzenie stanu wojennego.Strajk okupacyjny w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie - zapowiedź wprowadzenie stanu wojennego.


foto:GW

Zgodnie z wczorajszą moją zapowiedzią , daję Wam Sz.P. do rąk ostatni z numerów Biuletynu jakie posiadam.

Pominąłem wiele wcześniejszych numerów.
Uznałem,że nie ma to najmniejszego sensu.
Polecam dziś zwłaszcza trzy artykuły:
  1. PRZEBIEG AKCJI ( Strajk okupacyjny w WOSP w Warszawie - zapowiedź wprowadzenie stanu wojennego )
  2. KWIATY NIE BYŁY DLA ZOMO
  3. UPIÓR W TV ( bardzo ostre wystąpienie Stefana Olszowskiego )
Wydarzenia, które doprowadziły do rozwiązania WOSP rozegrały się na przełomie listopada i grudnia 1981 r. Podstawową przyczyną napiętej sytuacji było miejsce WOSP w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Studenci WOSP sugerowali, żeby uczelnia została objęta projektem ustawy o szkolnictwie wyższym, sprzeciwiano się podporządkowania WOSP przepisom ustawy o szkolnictwie wojskowym. Począwszy od 18 listopada 1981 r. na terenie Uczelni miały miejsce liczne wiece i spotkania dyskusyjne, a w dniu 25 listopada studenci WOSP proklamowali strajk okupacyjny. Komitet Strajkowy 27 istopad 1981 r. zgłosił gotowość podjęcia rozmów z Komisją Międzyresortową składającą się z przedstawicieli MSW, Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz KGSP. Następnego dnia rozmowy zostały zawieszone. Rada Ministrów rozwiązała WOSP rozporządzeniem z dnia 30 listopada 1981 r. W związku z przerwaniem rozmów, pobytem na terenie uczelni osób nie związanych z WOSP oraz z możliwością włączenia do akcji solidarnościowej uczniów szkół ponadpodstawowych, Minister Spraw Wewnętrznych podjął decyzję o użyciu sił porządkowych do rozwiązania konfliktu. O godzinie 10.00 2 grudnia 1981 r. na teren WOSP wkroczyły jednostki ZOMO. W wyniku akcji zmuszono podchorążych i pracowników uczestniczących w strajku oraz osoby nie będące pracownikami szkoły do opuszczenia terenu Uczelni.

http://www.sgsp.edu.pl/uczelnia/about/historia/wosp71_81.php

Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność MKZ Ziemi Łódzkiej - 4 grudnia 1981, Rok II,Nr.48 (61)Serdecznie pozdrawiam.

piątek, 12 czerwca 2009

Zagadka - "The Time" 5 października 1981.

Sz.Państwo.


Chociaż posiadam jeszcze wiele numerów Biuletynu Informacyjnego Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej postanowiłem zakończyć ich publikację.

Jutro umieszczę na swym blogu , chyba ostatni numer sprzed stanu wojennego , z dn. 4 grudnia 1981 roku.( niekompletny,niestety,brakuje dwóch środkowych kart )

A dziś zagadka , żart z Time`a ( 5 października 1981 ). Odnoszę wrażenie , że historia zatacza koło.

* Rysunek pochodzi z
Biuletynu Informacyjnego Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej - 20 listopada 1981 : Rok II , Nr 46 ( 59 )


Serdecznie pozdrawiam.