poniedziałek, 28 marca 2011

Mam ją ..."RACJA STANU - JANOWI OLSZEWSKIEMU"


Z poranną pocztą nadeszła miła , choć oczekiwana od kilku dni, niespodzianka.
Wreszcie w moich rękach "Racja Stanu - Janowi Olszewskiemu".
Tom poświęcony 80. rocznicy urodzin premiera Jana Olszewskiego.

Wydarzenia ostatnich lat stwarzają szczególnie mocne przesłanki, aby postulować budowanie nowego narodowego konsensusu wokół podstawowych celów polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. (…) Odpowiadając na wskazane wyżej wyzwania, należy postulować powrót do pojęcia racji stanu jako najważniejszego dla polskiej polityki, powszechnie akceptowanego zespołu celów i związanych z nimi działań, które powinny być realizowane przez wszystkie siły polityczne.

Z artykułu Jarosława Kaczyńskiego Polska racja stanu