sobota, 13 czerwca 2009

Strajk okupacyjny w WOSP w Warszawie - zapowiedź wprowadzenie stanu wojennego.Strajk okupacyjny w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie - zapowiedź wprowadzenie stanu wojennego.


foto:GW

Zgodnie z wczorajszą moją zapowiedzią , daję Wam Sz.P. do rąk ostatni z numerów Biuletynu jakie posiadam.

Pominąłem wiele wcześniejszych numerów.
Uznałem,że nie ma to najmniejszego sensu.
Polecam dziś zwłaszcza trzy artykuły:
  1. PRZEBIEG AKCJI ( Strajk okupacyjny w WOSP w Warszawie - zapowiedź wprowadzenie stanu wojennego )
  2. KWIATY NIE BYŁY DLA ZOMO
  3. UPIÓR W TV ( bardzo ostre wystąpienie Stefana Olszowskiego )
Wydarzenia, które doprowadziły do rozwiązania WOSP rozegrały się na przełomie listopada i grudnia 1981 r. Podstawową przyczyną napiętej sytuacji było miejsce WOSP w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Studenci WOSP sugerowali, żeby uczelnia została objęta projektem ustawy o szkolnictwie wyższym, sprzeciwiano się podporządkowania WOSP przepisom ustawy o szkolnictwie wojskowym. Począwszy od 18 listopada 1981 r. na terenie Uczelni miały miejsce liczne wiece i spotkania dyskusyjne, a w dniu 25 listopada studenci WOSP proklamowali strajk okupacyjny. Komitet Strajkowy 27 istopad 1981 r. zgłosił gotowość podjęcia rozmów z Komisją Międzyresortową składającą się z przedstawicieli MSW, Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz KGSP. Następnego dnia rozmowy zostały zawieszone. Rada Ministrów rozwiązała WOSP rozporządzeniem z dnia 30 listopada 1981 r. W związku z przerwaniem rozmów, pobytem na terenie uczelni osób nie związanych z WOSP oraz z możliwością włączenia do akcji solidarnościowej uczniów szkół ponadpodstawowych, Minister Spraw Wewnętrznych podjął decyzję o użyciu sił porządkowych do rozwiązania konfliktu. O godzinie 10.00 2 grudnia 1981 r. na teren WOSP wkroczyły jednostki ZOMO. W wyniku akcji zmuszono podchorążych i pracowników uczestniczących w strajku oraz osoby nie będące pracownikami szkoły do opuszczenia terenu Uczelni.

http://www.sgsp.edu.pl/uczelnia/about/historia/wosp71_81.php

Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność MKZ Ziemi Łódzkiej - 4 grudnia 1981, Rok II,Nr.48 (61)Serdecznie pozdrawiam.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz