czwartek, 31 maja 2012

Ks.Isakowicz-Zaleski wyjechał ze Zgierza z tytułem Honorowego Obywatela Miasta Zgierza i Żubrem od Blogmedia24.pl

Niestety, nie jestem Panią Elig i nie umiem tak pięknie relacjonować, nie mam tyle okazji do wprawek :)31 maja 2012 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16, odbyła się sesja Rady Miasta Zgierza, podczas której został uroczyście wręczony tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zgierza Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi – Zaleskiemu. Tytuł ten przyznała Księdzu uchwałą Nr XXII/215/12 w dniu 29 marca 2012 roku Rada Miasta Zgierza.
Jego kandydaturę zgłosił Klub "Gazety Polskiej w Zgierzu".
Sala konferencyjna pękała w szwach.