sobota, 28 sierpnia 2010

Zgierz - tablica ku czci ofiar Katynia 1940 i Smoleńska 2010

Troszkę z opóźnieniem za Wewnętrznym Biuletynem Informacyjnym "Pismo Zgierskie" nr.15.
W dniu 3 maja 2010 na murach kościoła NMP Różańcowej w Zgierzu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą ofiarom Katynia i wszystkim , którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.
Gospodarzem uroczystości byli starosta zgierski J.Socha i proboszcz parafii ks.kanonik J.Kowalczyk,który pośwqięcił tablicę.Aktu odsłonięcia dokonał poseł na sejm RP M.Matuszewski.W uroczystości uczestniczył również senator P.Błaszczyk oraz zgierscy radni PiS.
W tydzień później kwiaty złożyli posłowie B.Kempa i A.Dera.
Z kolei podczas majowej sesji Rady M.Zgierza uchwalono nadanie rondu u zbiegu ulic Piątkowskiej i Kasprowicza im.L.Kaczyńskiego.Inicjatorem był znany zgierski opozycjonista z lat 80.- tych Lech Dąbski.
Poparli go radni PiS i klubu "Zgierski Samorząd" , przeciw wystąpiła PO i SLD !