niedziela, 14 czerwca 2009

Gdańsk , sierpień 1980 - kalendarz wydarzeń ( 14 - 16.08.1980 ) cz. I.
Gdańsk,sierpień 1980 - kalendarz wydarzeń.

Cytat:
"31 sierpnia 1980 r. podpisane zostało porozumienie między opozycją demokratyczną a rządem komunistycznym, które stało się zaczątkiem dziesięciomilionowego ruchu mającego przyczynić się do upadku komunizmu w Europie.

Przełom lat 70. i 80. to czas wzmacniania się opozycji demokratycznej w PRL. Od 1978 r. funkcjonowały w Gdańsku Wolne Związki Zawodowe powstałe z inicjatywy Andrzeja Gwiazdy, Antoniego Sokołowskiego i Krzysztofa Wyszkowskiego. Działaczami Związków byli m.in. Bogdan Borusewicz, Lech Kaczyński, Bogdan Lis, Anna Walentynowicz i Lech Wałęsa."

http://histmag.org/?id=2016

A jaki był przebieg strajku chcę pokazać w tym kalendarium.

Chciałbym przedstawić historię tych dni,począwszy od 14 - ego do 31 - ego sierpnia 1980.r.
Dokumenty pochodzą z Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność MKZ Ziemi Łódzkiej - Nr 34 ( 47 ) oraz Nr. 35 ( 48 ).
Dzień po dniu , prawie godzina po godzinie.
Pozwolicie,że nie będę serwował od razu wszystkich stron Biuletynu.
Oto pierwsze trzy dni.

Początek strajku.
Dn. 14 15,16 sierpnia 1980.

Obiecuję,że kiedy dojdziemy do końca kalendarza dam pełne skany całych stron Biuletynu.


Pozdrawiam.