niedziela, 29 listopada 2009

Polski Cham-let ( humor 1981 r. )

Rysunek satyryczny z Biuletynu Informacyjnego NSZZ "Solidarność" MKZ Ziemi Łódzkiej - 4 września 1981, Rok II,Nr.35 ( 48 ) ,

Ostatnia strona Biuletynu.